De kracht van Incasseren !

U wilt betalen

U heeft een aanmaning ontvangen.

Wanneer u van Regio Incasso een betalingsherinnering heeft ontvangen, kunt u die in principe beschouwen als een herinnering dat u aan uw verplichting moet voldoen, en wel binnen een bepaalde gestelde termijn. Is de aanmaning terecht, dan kunt u het beste direct, of in ieder geval tijdig, tot betaling overgaan. Is de aanmaning niet terecht dan is aan te raden om direct na ontvangst van deze aanmaning contact te leggen met de Regio Incasso waarom u niet van plan bent te betalen.

Als u niet betaalt en ook geen schriftelijk bezwaar aantekent, dan moet u rekening houden met een tweede aanmaning. Deze zal vaak een dwingender karakter hebben en in deze aanmaning zal ook aangekondigd worden dat u rente en zogenaamde buitengerechtelijke kosten verschuldigd bent.

Is de aanmaning terecht, dan kunt u het beste direct, of in ieder geval tijdig, tot betaling overgaan. Doet u dat niet, dan loopt u het risico dat u voor de schade aansprakelijk wordt gehouden die ontstaat doordat u te laat betaalt (rente en incassokosten).

Is de aanmaning niet terecht en hebt u dat nog niet eerder geuit, dan is het raadzaam om met Regio Incasso alsnog zo spoedig mogelijk in contact te treden en te melden waarom u niet tot betaling wilt overgaan. Doet u dat niet dan loopt u het risico dat u in een later stadium kan worden verweten dat u uw standpunten niet tijdig hebt laten blijken. U zou dan zelfs verplicht kunnen worden om bepaalde schade te vergoeden ook al had u eigenlijk gelijk.


Bent u het eens met de vordering maar bent vergeten te betalen adviseren wij u om het bedrag van de aanmaning z.s.m. te betalen aan Regio Incasso onder vermelding van het dossier nummer in onze brief.

....Voorkom onnodig hoge incassokosten....

Verschuldigde rente

Regio Incasso kan van u als schuldenaar rente eisen als u te laat betaalt. De schuldeiser kan rente eisen die in de wet is vastgelegd (de zogenaamde wettelijke rente) of de rente die u bijvoorbeeld op voorhand met de schuldeiser bent overeengekomen (contractuele rente).

Deze contractuele rente kan zijn vastgelegd in de overeenkomst zelf, maar in de praktijk is deze rente vaak opgenomen in de op de overeenkomst van toepassing zijnde algemene voorwaarden. De contractuele rente is vrijwel altijd hoger dan de rente die in de wet is vastgelegd.

Wettelijke rente is verschuldigd vanaf de dag dat de factuur opeisbaar is, dus in feite vanaf het moment dat de betalingstermijn verstreken is. Contractuele rente is pas verschuldigd vanaf de dag dat u als schuldenaar in verzuim bent. Dit is in feite het geval nadat u een aanmaning ontvangen heeft.

Wettelijke rente

Er zijn twee soorten wettelijke rente. Wanneer een schuldenaar een particulier is, geldt de gewone wettelijke rente. Als het gaat om een schuld van het ene bedrijf op het andere bedrijf, dan geldt er zogenaamde wettelijke handelsrente. Deze handelsrente is een aantal procent hoger dan de gewone wettelijke rente. 


 
 
 
 
E-mailen
Bellen
Map
Instagram