De kracht van Incasseren !

Pre-Incasso

De drempel om een incassobureau in te schakelen is voor bedrijven of privé personen een overwogen keuze. 

Ondanks de keuze zijn zelfstandigen bang om de relatie met hun klant te schaden en terecht. U bent uiteraard zuinig op de relatie met uw klant. Een late betaling kan een verhouding soms definitief beschadigen.

Een pre-incasso is een procedure waarin Regio Incasso juist probeert de openstaande rekening te innen bij een schuldenaar, voordat er daadwerkelijk door Regio Incasso wordt overgegaan tot het starten van een incassoprocedure met de daarbij behorende rente en administratiekosten. Dit is belangrijk voor het midden en kleinbedrijf, omdat deze vaak te maken hebben met vaste klanten die zouden kunnen worden weggejaagd door direct een incassoprocedure te starten. Wij ontmantelen deze angst door een professionele aanpak.

Bij een pre-incasso wordt door Regio Incasso per brief, telefoon, e-mail en/of per sms uitdrukkelijk vermeld dat het de laatste keer is dat het openstaande bedrag door de schuldenaar kan worden betaald voor er daadwerkelijk een incassoprocedure wordt gestart. Alle gegevens van onze opdrachtgever zullen door Regio Incasso worden vermeld om zo te zorgen dat een vordering z.s.m. kan worden betaald. 

Ook zal worden duidelijk gemaakt dat niet betalen zal leiden tot een daadwerkelijke incassoprocedure.

Regio Incasso maakt gebruik van de zogenaamde attendering waarin wordt vermeld dat de betalingstermijn waarbinnen moet worden betaald bijna verlopen is en dat daarna daadwerkelijk wordt gestart met een incassoprocedure door Regio Incasso. Hierdoor wordt de schuldenaar aangespoord op tijd te betalen.

Door direct na het versturen van de factuur tot aan het verstrijken van de betaaltermijn de schuldenaar te wijzen op zijn rechten en plichten, kan Regio Incasso direct na het verstrijken van de betalingstermijn beginnen met een daadwerkelijke incassoprocedure. Uit onze ervaring blijkt dat door deze aanpak veelal de goede relatie tussen schuldeiser en schuldenaar behouden blijft en ruim 70% van de vorderingen binnen 24 uur worden voldaan. Laat u vrijblijvend adviseren om de juiste aanpak en beslissing te nemen.

Regio Incasso probeert tevens te zorgen dat een beschadigde relatie wellicht een geweldige klant voor de toekomst kan zijn.


Heeft u een vordering neem dan direct contact op met Regio Incasso 
 
 
 
E-mailen
Bellen
Map
Instagram