De kracht van Incasseren !

Branches

Incasso Horeca

Bent u op zoek naar een Incassobureau in de horecabranche?

U heeft openstaande vorderingen lopen en bent op zoek naar een incassobureau in de horeca branche? Neem dan nu contact op met Regio - Incasso! Wij zijn actief in uw branche en weten daarom hoe wij uw klanten te woord moeten staan.

Regio  Incasso staat bekend om haar unieke aanpak in Nederland. Waar andere Incassobureaus in de horeca branche nog werken met acceptgiro’s hebben wij de betaling al ontvangen. Wanneer een niet-betalende klant met zijn mobiel online komt, krijgen wij een melding. Wij bellen de klant op en sturen de onbetaalde factuur in PDF toe. Onze incasso methode hebben wij door de jaren zelf ontwikkeld en hierdoor zijn wij sneller en efficiënter dan elk ander incassobureau in uw branche.

We hoeven u niet te vertellen dat de horecasector onderhevig is aan trends en ontwikkelingen. Kies daarom voor hét incassobureau dat op de hoogte is en blijft van deze unieke sector en daarom weet om openstaande vorderingen te innen met behoud van uw klantrelatie. 

Heeft u een vordering neem dan direct contact op met Regio Incasso


Fitness

Fitness voor iedereen

Sporten is gezond voor lichaam en geest en er zijn tegenwoordig enorm veel verschillende sportscholen. Bij sommigen heb je persoonlijke begeleiding, bij sommigen heb je groepslessen en weer bij anderen profiteer je van extra's zoals een sauna. Er wordt vaak een abonnement afgesloten welke maandelijks of jaarlijks opzegbaar is. De leden kunnen hierdoor sporten bij uw sportschool.

Bij het aangaan van een sportabonnement worden er ook afspraken gemaakt over de betaling. Maandelijks, jaarlijks of anders. Afhankelijk van het abonnement dat wordt aangegaan worden kosten in rekening gebracht. Niet altijd worden deze kosten ook betaald. Dit terwijl de abonnementhouder wel blijft sporten. Het stopzetten van het abonnement is een optie maar dit kan ook betekenen dat uw klant overstapt naar een andere sportschool in de omgeving. U verstuurt dus enkele herinneringen en aanmaningen en de abonnementhouder kan door blijven sporten. U gaat er tenslotte van uit dat uw klant gewoon zal betalen. Helaas gebeurt dit in de werkelijkheid niet altijd.

Wij begrijpen bij Regio Incasso heel goed dat het lastig is om een lijn te trekken. Moet ik de klant nog door laten sporten in goed vertrouwen dat hij gaat betalen of moet ik de samenwerking stopzetten totdat de betaling is ontvangen? Bij Regio Incasso nemen wij de twijfel graag voor u weg. Met onze unieke incasso werkwijze zullen wij de incassoprocedure opstarten en in contact treden met de abonnementhouder op alle mogelijke manieren. 

Samen met u bespreken wij vooraf wat de te nemen stappen zijn zodat u ook op de hoogte bent van onze aanpak. 

Heeft u een vordering neem dan direct contact op met Regio Incasso


AGF

De AGF-sector van Nederland heeft wereldwijde bekendheid. De in- en uitvoer in ons land van aardappelen, fruit en groenten gaan langs veel wereldwijde schakels. Kweken, telen, transport, verwerken, verkopen en facturatie. Hierbij dient er ook rekening te worden gehouden met duurzaam ondernemen en wordt het milieu ook hoog in het vaandel gehouden. Helaas wordt de laatste stap in de schakel nog wel eens vergeten en zijn er in de AGF-branche een hoop openstaande facturen die onbetaald blijven liggen.

Bij Regio Incasso hebben wij onze eigen unieke werkwijze ontwikkeld om ook uw onbetaalde facturen betaald te krijgen. Via verschillende kanalen zullen wij uw debiteur benaderen om de dialoog aan te gaan en te komen tot een oplossing. Al onze incassospecialisten beschikken over de benodigde juridische kennis om uw debiteur te bewegen tot betaling.

Bij Regio Incasso kunnen wij het gehele traject voor u uit handen nemen. Dit begint, indien u dit wenst, bij het versturen van een aanmaaning.  Hierbij krijgt uw debiteur nog eenmaal de gelegenheid om uw factuur te betalen zonder bijkomende kosten. Mocht de betaling niet plaats vinden binnen de gestelde termijn, dan gaat het dossier ter incasso en komen er incassokosten bij. Eén van onze incassospecialisten zal uw dossier in behandeling gaan nemen en proberen het bedrag te incasseren binnen de minnelijke incassofase. 

Helaas zijn er ook debiteuren die weigeren om een oplossing aan te gaan met ons. In dat geval zullen wij u verzien van advies om u te adviseren over eventueel te nemen vervolgstappen. 


Heeft u een vordering neem dan direct contact op met Regio Incasso


Bouw

Vertrouwen in de bouwwereld

De bouwindustrie is een branche waar veel wordt gewerkt met vertrouwen. Helaas bent u als ondernemer vaak de dupe van dit goede vertrouwen. De opdracht wordt uitgevoerd, de factuur verstuurd, maar betaling blijft uit. Verschillende herinneringen en aanmaningen volgen maar nog steeds geen resultaat. Dit terwijl de opdracht al is uitgevoerd.

Openstaande facturen

Openstaande facturen gaan in de loop van tijd geld kosten. Het is dus enorm belangrijk om uw DSO (Days Sales Out-standing) zo laag mogelijk te houden. U bent tenslotte geen bank. Daarnaast kunt u de tijd die u erin steekt beter besteden aan het verkrijgen van nieuwe opdrachten. Besteed daarom ook niet té veel tijd en geld aan het verkrijgen van de betaling, maar besteed dit tijdig uit.Met onze uniek werkwijze kunnen wij u hierbij ondersteunen. 

Wij zijn bekend met de bouwbranche en weten hoe wij moeten schakelen om uw klanten tot betaling te bewegen.. Uiteraard houden wij ook rekening met uw klantenrelatie. 

Heeft u een vordering neem dan direct contact op met Regio Incasso


Zakelijke dienstverlening

Zakelijke dienstverlening in Nederland

De zakelijke dienstverlening in Nederland beslaat ongeveer 20% van alle bedrijven. ICT, schoonmakers, reclamebureaus, fotografen en nog veel meer vallen hieronder. Veelal bestaat deze branche uit organisaties die iedereen gebruikt en/of nodig heeft. In de meeste gevallen wordt er in deze branche achteraf gefactureerd. Dit brengt helaas complicaties met zich mee.

Vertrouwen in uw klant

Het leveren op krediet is vaak op basis van uw vertrouwen in de klant. En dit is heel erg begrijpelijk. Als ondernemer heeft u altijd risico's die u moet nemen en dit is er één van. De dienst wordt geleverd, de factuur verstuurt maar betaling blijft achterwege. Ook na het versturen van verschillende herinneringen en aanmaningen.

Incasso voor zakelijke dienstverleners

Met onze unieke Incasso  werkwijze incasseren wij uw onbetaalde facturen. Met gebruik van de nieuwste technologieën en mediums benaderen wij uw debiteur. Een snelle manier om tot oplossingen te komen binnen het minnelijke traject. Blijft uw debiteur stellig en wilt hij/zij geen oplossing aandragen? Dan kunnen onze juristen u helpen om een vonnis te behalen via de rechter. 

Heeft u een vordering neem dan direct contact op met Regio Incasso


Auto-motive

Automotive de grootste economische sector

Met de term Auto-motive wordt de markt aangeduid rondom het ontwerp, de ontwikkeling, productie, marketing en verkoop van auto's en andere motorvoertuigen. Naar omzet is de Auto-motive industrie één van de grootste economische sectoren. Omzet is echter pas omzet, als deze betaald is.

Openstaande facturen in de automotive

Ook ondernemers in de Auto-motive branche kampen met (te) lang openstaande facturen. Betalingen worden "vergeten" en u bent veel tijd en energie kwijt aan het alsnog verkrijgen van het geld waar u recht op hebt. Uw dienst is afgerond en de betaling dient gewoon te worden verricht.

Regio Incasso

Om uw betaling alsnog te verkrijgen hebben wij de unieke werkwijze ontwikkeld. Met gebruik van onder andere WhatsApp, Facebook, Telegram en LinkedIn, weten wij de debiteur op een persoonlijke wijze te benaderen. Daarbij zijn ze ook sneller geneigd om te reageren op een WhatsApp bericht dan op een brief de per post is ontvangen. 

Een combinatie van verschillende mediums, onze kennis, en de groeiende technologie zorgt voor een oplossingspercentage van 90%

Heeft u een vordering neem dan direct contact op met Regio Incasso


Transport

Transport voor iedereen

Iedereen die wel eens iets besteld, zet een transportproces in gang. Of dit nou in het binnen- of buitenland is. Het logistieke proces brengt veel risico's met zich mee. Om risico's te voorkomen wordt er veel geïnvesteerd in ontwikkelingen om de klant nog beter en sneller van dienst te kunnen zijn. Om deze investeringen te kunnen doen moet de cashflow goed blijven. Dit betekent dus dat facturen niet langer open moeten staan dan nodig is.

Ervaring in de transportbranche

Regio Incasso heeft ervaring in de transportbranche en weet daarom wat er nodig is om uw klanten tot betalen te bewegen. Met kennis van de branche, gaan wij met uw dossiers aan de slag met onze unieke Incasso  werkwijze. Net als u staan wij niet stil en blijven wij doorgaan met het doorvoeren van innovaties.

Met onze werkwijze draait het allemaal om snel schakelen. 

Dit snelle schakelen levert een hoog slagingspercentages op! 

Heeft u een vordering neem dan direct contact op met Regio Incasso


Groothandel

Internationale groothandels

Als groothandelaar bent u bekend met een groot aantal detailhandelaren in binnen- en/of buitenland. Iedere afnemer wil iets anders en u moet constant schakelen om iedereen tevreden te kunnen houden. Met uiterste zorgvuldigheid zorgt u voor een correcte levering van uw producten aan uw afnemers. Het enige wat u hier tegenover verwacht is de betaling.

Betaling van uw producten

Helaas gaat niet elke ondernemer hier even serieus mee om. Betalingen worden bewust uitgesteld en in sommige gevallen wordt er helemaal niets betaald. Dit terwijl u aan alle voorwaarden hebt voldaan. U probeert regelmatig in contact te treden en verstuurt verschillende herinneringen en aanmaningen. Helaas levert dit u helemaal niets op.

Regio Incasso voor groothandels

Met onze unieke werkwijze en branche-ervaring weten wij uw debiteuren te contacteren en te komen tot een oplossing. Voor zowel debiteuren in het binnenland als in het buitenland kunt u bij Regio Incasso terecht. 

Met gebruik van de nieuwste technologieën zorgen wij dat uw openstaande factuur wordt betaald. 

Heeft u een vordering neem dan direct contact op met Regio Incasso


MKB

Veel MKB’ers zijn huiverig voor het uit handen geven van hun openstaande vorderingen. Zij zien op tegen de kosten en vrezen voor de klantrelatie. Dat is jammer omdat het risico op wanbetaling stijgt naar mate de factuur langer blijft openstaan.

Onze MKB-incassotrajecten bieden u vooraf duidelijkheid over de stappen die wij zetten en het bijbehorende kostenrisico. Regio Incasso zal in acht nemen uw klant met respect te benaderen om te zorgen dat de rekening alsnog betaald wordt en u deze klant niet verliest.

Indien u wenst nemen wij de verzending van de 14-dagen brief van u over om te zorgen dat de relatie blijft behouden en de betaling z.s.m. wordt voldaan. 

Heeft u een vordering neem dan direct contact op met Regio Incasso


Nuts

Incasso's van deze categorie vorderingen vraagt om een speciale aanpak. Het kan nooit de bedoeling zijn iemand af te sluiten van gas, water of elektriciteit.

Door onze inzet van huisbezoeken proberen wij de stap naar de rechter te voorkomen. De zorgvuldige inventarisatie van (on)mogelijkheden maakt de stap naar de rechter in vele gevallen overbodig. Door onze aanpak worden veel onnodige kosten voorkomen.

Wij streven mede in het belang van onze opdrachtgever naar zo min mogelijk gedwongen afsluitingen. 

Heeft u een vordering neem dan direct contact op met Regio Incasso


Verhuur

Het zorgvuldig incasseren van huurachterstanden is een vak apart. Dat vak verstaan wij bij Regio Incasso.

Dit blijkt uit het feit dat ons kantoor incasseert voor enkele woningcorporaties. Ons klanten-bestand is zelfs gegroeid met enkele professionele beleggers met landelijke portefeuilles waar Regio Incasso met succesvol heeft weten te incasseren. 

Persoonlijke aandacht voor de huurder met beginnende betalingsachterstand staat bij ons hoog in het vaandel. Wij proberen in een zo vroeg mogelijk stadium duidelijkheid te verkrijgen over de verhaal-positie van de huurder. 

Een huisbezoek van onze buitendienst levert vaak zeer zinvolle informatie op voor het vervolgtraject.

Na een zorgvuldig sommatietraject starten wij in overleg met onze opdrachtgever het juridische traject.  Regio Incasso verzorgt de gehele procedure en staan u bij als dat gewenst is. De tenuitvoerlegging van een eventueel ontruimingsvonnis kunt u met een gerust hart aan ons overlaten. Wij zullen er overigens alles aan doen om de ontruiming te voorkomen, tenzij instructies zich daartegen verzetten. 

Onze specialisten hebben ruime ervaring in het voeren van procedures tegen huurders die overlast veroorzaken. 

Heeft u een vordering neem dan direct contact op met Regio Incasso


Artiesten - Entertainment

Artiest kan het mooiste beroep ter wereld zijn. Maar financiële onzekerheid speelt menig artiest parten. 

Het is  gebruikelijk dat artiesten pas na hun optreden een factuur sturen. Enkel de grote, bekende artiesten kunnen vooruitbetaling eisen. De rest loopt het risico heel laat of, in uiterste gevallen, zelfs niet betaald te krijgen. 

Ook hebben sommige klanten er een handje van om de muzikant, tegen de gemaakte afspraken in, te belasten met kosten na afloop. Verder wordt soms niet of minder betaald omdat een feest een dubieus verlies zou hebben gedraaid. En dat terwijl het risico altijd voor de exploitant is tenzij anders is afgesproken.

Regio Incasso heeft jarenlange ervaring aangaande de entertainment branche en bij het incasseren van facturen bij opdrachtgevers die weigeren te betalen. Wij geven de artiest de vrijheid om creatief te kunnen zijn door onze directe aanpak en incasso methode. 

En het mag een open deur lijken: ondanks heldere afspraken met de locaties waar wordt gespeeld zal Regio Incasso voorkomen dat allerlei kosten op de gage in mindering worden gebracht. 

Heeft u een vordering neem dan direct contact op met Regio Incasso 
 
 
 
E-mailen
Bellen
Map
Instagram