De kracht van Incasseren !

Over Regio Incasso

Vertrouwen is het fundament van de zakelijke dienstverlening. Opdrachtgevers moeten kunnen vertrouwen op de kwaliteit van de dienstverlener. 

Wij incasseren op daadkrachtige maar respectvolle wijze. Onze werkwijze is pro-actief en gericht op persoonlijk contact. Bij alles wat wij doen houden wij zowel het belang van de klantrelatie als het risico op onverhaalbare kosten in het oog. Wij hebben aandacht en begrip voor hen die wel willen maar niet kunnen betalen en ondersteunen hen binnen de kaders die daarvoor beschikbaar zijn.

Kernwaarden vormen het ethisch kompas van ons Incassobureau.  Iedereen binnen onze organisatie heeft zich verbonden aan de navolgende kernwaarden:

   Ontzorgend     ·       Geloofwaardig    ·       Daadkrachtig    ·       Respectvol     ·       Betrokken 

Indien u besluit om ons kantoor de incasso van uw vordering(en) toe te vertrouwen halen onze incassospecialisten het onderste uit de kan. In een kort en intensief traject trachten wij contact te krijgen met uw klant

Uiteraard maken wij daarbij gebruik van de hedendaagse communicatiemiddelen maar als het nodig is zetten wij ook onze huisbezoeken in. Het vroegtijdig signaleren van betalingsonmacht achter de voordeur beperkt het risico van onverhaalbare kosten.

Vanwege de hoge griffierechten proberen wij gerechtelijke procedures te voorkomen maar soms is de stap naar de rechter helaas onvermijdelijk. In dat geval kunt u rekenen op de daadkracht van onze samenwerking met  gerechtsdeurwaarders. Met een vonnis in de hand zullen zij zich maximaal inspannen om u te geven waar u recht op heeft.

Als schuldeiser of rechthebbende heeft u behoefte aan een partij die het maximale uit iedere opdracht weet te halen. Ons enthousiaste team van incassospecialisten voorziet in die behoefte. 

Regio Incasso incasseert met respect voor uw klant maar verliest daarbij nimmer de financiële belangen uit het oog.

Gespecialiseerde klant-teams verrichten vanuit onze vestiging incassowerkzaamheden o.a. voor Media bedrijven, (zorg)-instellingen, professionele verhuurders, kredietverstrekkers en nutsbedrijven. Uiteraard behartigen wij ook de belangen van tal van MKB-bedrijven.

Wij investeren in langdurige samenwerkingen met onze opdrachtgevers en bieden daarom maximale transparantie gedurende het gehele incassotraject. Onze MKB-incassotrajecten kenmerken zich door duidelijkheid vooraf te verschaffen over zowel de procedure als een eventuele kostenrisico. 

Heeft u een uitstaande vordering bij uw klant of privé persoon?

Neem vrijblijvend contact op met Regio Incasso
 


 


 


 


 


 

 
 
 
 
E-mailen
Bellen
Map
Instagram